Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 11. okt. 2021 kl. 12:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
Vei brøyting vintervedlikehold vinter vedlikehold

Vintervedlikehold

Hva er kommunens vedlikeholdsansvar?

• Vintervedlikehold med brøyting, snørydding og strøing av om lag 95 kilometer kommunale veier, samt offentlige plasser og torg..
• Kommunens brøyteordning omfatter ikke snørydding av private arealer eller private veger/innkjøringer.
• Gårdeierne har ansvar for å rydde og strø tilstøtende fortausarealer i sentrum som ikke er kommunal grunn.
• Riks- og fylkesveiene i kommunen er Statens vegvesens ansvar og brøytes av maskinentreprenører som har avtale med Statens vegvesen.
• Gang - og sykkelveier langs kommunale veier brøytes av kommunen, og langs riksveier/fylkesveier av Statens vegvesen. Fortau langs fylkesveiene har Statens vegvesen ansvar for.

Brøyteroder:

Hadsel kommune har kontrakt med følgende entreprenører på brøyterodene:

  • Stokmarknes: Alf Brekken og Sønner AS

  • Børøya: Hadsel kommune, teknisk drift

  • Sandnes, Markmarka: Hadsel kommune, Teknisk drift

  • Melbu: Alf Brekken og Sønner AS

  • Strandlandet: Hadselsand Maskinstasjon AS

  • Myrland: Gustavsen og Hartviksen Maskin

  • Kongsmarka: Tore Jenssen

  • Innlandet: Jensen Maskin & Service

  • Grytting: Oddvar Andreassen og Sønner

  • Fleines-Kvalsøy: Terje Simonsen


Snø i innkjørsel:

Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til veg og fortau. Vegloven slår fast at avkjørselseier er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning.

Hus-/gårdeiers ansvar:

• Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jf. Veglovas § 43 .
• Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ veibane), jf. Veglovas § 31.
• Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jf. Veglovas § 57.
• Hus-/ gårdeier skal flytte/ fjerne kjøretøy inkl. tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, jf. Vegtrafikklovens § 37 .

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME