Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Vil skape grønn næringsutvikling av avfall

Stokmarknes miljøhavn 2022-03-09

Kan det skapes arbeidsplasser av avfall og biråstoffer i Stokmarknes Miljøhavn? 

Hadsel kommune og flere næringslivsaktører ser nå på denne muligheten. Regionalt forskningsfond i Nordland har gitt støtte til prosjektet, hvor målet er å kartlegge såkalte sirkulære verdikjeder i området. Det vil si å bruke ressurser om igjen og på den måten gi mindre press på naturen. Ved å se på samspill mellom flere aktører, er målet å finne minst tre måter eller synergier der man kan bruke ressursene bedre. For eksempel innen varestrømmer, avfall og energi. 

Hadsel kommune er glad for den store interessen fra Nordlaks, Skretting, Reno Vest, Vesterålen og Lofoten Skogeierlag og Lerøy når det gjelder å få til enda bedre utnyttelse av ressursene våre, sier næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe. 

Prosjektet «Sirkulære verdikjeder» i Stokmarknes miljøhavn ledes av Egga Utvikling, mens Sintef Helgeland gjør energi- og ressurskartleggingen. Sintef Helgeland har omfattende kompetanse om dette, blant annet fra Mo Industripark. Senior prosjektleder i Egga Utvikling, Siv Dagny Aasvik, forteller at dette er et viktig nybrottsarbeid.

- Det grønne skiftet skal også skje i små og mellomstore kommuner. I næringsparken som utvikles i Stokmarknes miljøhavn, skal vi legge til rette for lavutslipps-løsninger og høy utnyttelse av ressursene. Eksempelvis kan uutnyttede ressurser hos én bedrift i området, utnyttes lokalt hos nabobedriften eller i helt ny virksomhet, sier Aasvik.  

Økt ressursutnyttelse kan gi mer verdiskapning og lavere miljøpåvirkning, sier næringssjef Sowe, som peker på at dette er i tråd med klimaplanen til kommunen. Dette er den nye måten å drive næringsutvikling på, mener han. I løpet av våren vil vi invitere bredt til en workshop der vi deler erfaringer og drøfter muligheten for nye arbeidsplasser.

Tip a friendTips en venn