Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Vi gratulerer Sten Magne Engen med heder fra H.M. Kongen!

engen 2021-12-02

Sten Magne Engen fikk i dag Kongens Fortjenstmedalje for sin utrettelige innsats for å bevare Hurtigrutas historie. Ordfører Aina Nilsen klarte å overraske Engen med overrekkelse og seremoni på flaggdekket på MS Finmarken på Hurtigrutemuseet. I tillegg til ordføreren, var formannskapet, representanter for Museum Nord, stiftelsen Hurtigrutemuseet og Hurtigrutas venner tilstede. Stokmarknes blandakor sang sammen med Geir Remen.

Her kan du lese hele talen ordfører Aina Nilsen holdt ved utdelingen:

"Kjære Sten Magne,

Jeg har i dag fått det meget hyggelige oppdraget på vegne av H.M. Kongen å rette en hilsen og takk til deg, Sten Magne Engen, for din utrettelige innsats for å bevare Hurtigrutas historie og hedre deg med Kongens Fortjenstmedalje for denne innsatsen.

Som du ser, har vi fått med oss mange for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har gjort. Først ut var Geir Remen og deler av Stokmarknes Blandakor med Kai Kiils hyllest til hurtigruta: «Hjertet som slår».

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje i sølv er stiftet av Kong Haakon 7 i 1908.

I statuttene for denne medaljen står blant annet følgende;

«Kan tildeles for særlig fortjenstfullt arbeide gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor sin arbeidsplass, og for særlig fortjenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet av samfunnsnyttig betydning.»

Hadsel kommune og Museum Nord foreslo at du skulle få kongens fortjenstmedalje og fikk full støtte av Hurtigrutas venner. Jeg vil si litt om bakgrunnen for at vi kom med forslaget, som Statsforvalteren og HM Kongen var helt enige i.

Hadde det ikke vært for deg, hadde vi kanskje ikke stått her inne, i et splitter nytt museum på dekket av gamle MS Finmarken.

Allerede i 1991 gikk du inn som frivillig i foreningen Hurtigrutemuseet, og senere i Stiftelsen Gamle Finmarken før så å bli ansatt som prosjektleder i Museum Nord. Det ligger tusentalls dugnadstimer i både fysisk tilrettelegging, organisering, mobilisering og søknadsskriving for å bevare Hurtigrutas historie på Stokmarknes, der det hele startet med Richard With og etableringen av VDS.

Sten Magne Engen begynte sin karriere til sjøs. Han reiste ut med Melbutrålerne i sommerferiene, mens han gikk på skole. Han seilte i utenriksfart til han tok telegrafistutdannelse på Bodø Radioskole, og seilte som telegrafist verden rundt. Deretter gikk han styrmannskole 2. kl i Kristiansund, før han så tjenestegjorde i sjøforsvaret på MTB og KB. Så ble det styrmannskole 1. kl i Tromsø, og han seilte deretter ut som ung overstyrmann før han tok skipsførerutdannelse i Kristiansund. Sten Magne seilte deretter i 7 år i europeisk ferjefart, for det meste mellom England og Frankrike, og var kaptein i ca 3,5 år der i et engelsk rederi.

Veien gikk så til norsk kystfart igjen, og han seilte som kaptein på MS Skogøy, hurtigbåtene Øydronningen og Træna før han begynte på hurtigruteskipet Narvik i 1983. Sten Magne Engen har siden tjenestegjort i hurtigruteflåten, med unntak av permisjon i forbindelse med økonomistudiene på Handelshøyskolen BI. Han gikk inn i styret for Hurtigrutemuseet forening i 1991 og ble styrets leder i 1998.

Den 2. juli 1993 kunne foreningen Hurtigrutemuseet invitere daværende samferdselsminister Kjell Opseth til å åpne Norsk hurtigrutemuseet i det gamle rederibygget. I 1994 ble Hurtigruteskipet gamle Finmarken 1956 gitt i gave fra OVDS, og det ble etablert en stiftelse som tok imot og ivaretok skipet. Sten Magne var sentral i styret, og var også kaptein når hurtigruteskipet M.S Finmarken ble seilt fra Narvik til Stokmarknes. Skipet ble dratt på land i 1999, og HMK dronning Sonja kunne da åpne Hurtigrutens Hus som inneholdt kulturhus, det den gang nye hurtigrutemuseet og et kompetansesenter for høyere utdanning.      

Sten Magne har vært med på bygging av MS Nordnorge (1997) og MS Finnmarken (2002). I 2003 hentet han seksjonen DS Finmarken (1912) i Nederland. Han har vært prosjektleder for oppgradering av seksjonen DS Finnmarken fra 1912 og M.S Finmarken fra 1956. Dette er en formidabel jobb som har krevd stor kunnskap og innsikt i både skip, teknisk forståelse og kulturvern. Han er fortsatt styreleder for Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, som er eier av skipene og samlingene.

Sten Magne har brukt sitt kontaktnett i havnene langs hurtigruteleia, og fått mange gaver til museet. Men han har også mottatt mange gjenstander ved å oppsøke folk i Norge, og ellers i Europa. 

Sten Magne har et brennende engasjement for hurtigruta, og det har blitt mange foredrag han har holdt om hurtigrutas historie. Gjennom sine foredrag har han inspirert mange grupper som har reist med hurtigruta, både Hurtigrutas venner og andre.

Vi ønsket at du skulle hedres med fortjenstmedaljen for ditt engasjement og pågangsmot for å bevare og formidle en viktig del av vår kysthistorie og identitet som kystfolk, hurtigrutas historie.

Det er med stolthet og glede jeg vil overrekke deg medaljen og uttrykke mine hjerteligste gratulasjoner. Du vil senere motta invitasjon til audiens hos Hans Majestet Kongen der du kan få anledning til å takke Kongen personlig for denne utmerkelsen.

Nå skal Geir Remen og deler av blandakoret få ordet igjen og synge «Reisa fra Stokmarknes», som han selv har skrevet, for oss.

Gratulerer så mye med dagen!"

 

Tip a friendTips en venn