Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Vesterålskommunenes oppdaterte tiltak vedrørende koronasmitte

Følgende bestemmelser ble vedtatt i kommuneoverlegeformum for Vesterålen torsdag 12. mars.

2020-03-12

Arrangementer

 Vi reduserer maksantallet ved innendørs arrangementer til 50. Dette er et påbud hjemlet i smittevernloven.

Tiltak for kommunale ansatte

– Alle som kan ha hjemmekontor starter med dette. IKT-avdelinger mobiliseres i den grad det trengs utstyr.

– Alle møter som involerer reise utenfor kommunen skal i utgangspunktet holdes på video/telefon. Unntak må søkes om.

– All reise utenfor egen kommune som ikke er høyst nødvendig bør begrenses.

Havnene

På grunn av den forverrede koronasituasjonen nasjonalt har kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen besluttet at ingen passasjerer fra Hurtigruten eller andre større passasjerbåter får gå i land i havnene i regionen. Beslutningen er hjemlet i Smittevernlovens § 4-1, og trer i kraft så snart som praktisk mulig fra 12.03.20. Nordland er et av fylkene med færrest smittede i forhold til innbyggertall, og omfattende tiltak er nødvendig for å holde smittetallet lavest mulig. Befolkningen i regionen må være forberedt på ytterligere tiltak de kommende dagene.

Flyplassene

Kommuneoverlegen i Hadsel og Andøy sender henvendelse til Avinor og flyselskapene med melding om at det forutsettes at alle passasjerer screenes om bord iht krav og skjema utsendt av Helsedirektoratet 10.03, og at kommunen får beskjed om passasjerer som fyller kriteriene for karantene og isolasjon. Disse blir da i første omgang sendt i karantene på 

Skole/barnehage

– Lofoten/Vesterålen har per i dag et svært lavt lokalt smittepress, og det som er av kjent smitte vet vi stammer utenfra regionen. Det er viktig nå å begrense reiseaktivitet, både innad i og inn til regionen. Skolestenging er et meget inngripende tiltak som kan lamme kritiske deler av samfunnet dersom det kommer for brått på. Derfor vurderes det ikke som et forholdsmessig tiltak å stenge skolene brått før helga. 

– Situasjonen endrer seg raskt, og befolkningen generelt bør forberede seg og tenkte gjennom hvordan de kan løse hverdagen fra og med neste uke ved stengte skoler/barnehager.

– Skolene iverksetter daglige tiltak som å kun ha utegym, og ikke ha noen form for matfag eller annen servering. Kantiner stenges.

– Kommuneledelsen anbefales å iverksette tiltak for å sikre nødvendig barnepass til personer med kritiske samfunnsfunksjoner, både i privat og offentlig sektor. En mulighet er å ha et begrenset antall plasser i drift i barnehage/SFO, og tildele disse etter en søknadsprosess/vurdering.

Legekontor

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon, uavhengig av reise, skal ta kontakt telefonisk med lege, ikke møte på legekontor. 

Tip a friendTips en venn