www.hadsel.kommune.no

Utelek Melbu skole

Velkommen til innskriving for skoleåret 2020/21

Til våre nye 1.-klassinger og deres foresatte

Vi ønsker hjertelig velkommen til innskriving i 1.klasse tirsdag 4. februar ved Melbu skole.

Skolestarterne deles i grupper som inviteres med ulike oppmøtetid. Det sendes ut egen informsjon om oppmøtetid.

Velkommen til skolen, vi gleder oss!

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME