Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 20. okt. 2021 kl. 08:25

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 09.30 - 11.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...
reguleringsplan

Vedtatte reguleringsplaner

Det er vedtatt over 160 reguleringsplaner, inkl. reguleringsendringer i Hadsel opp igjennom tidene. Kommunen arbeider for tiden med et digitalt planregister som også etter hvert skal gjøres tilgjengelig på nett. Dere vil finne kart over vedtatte reguleringsplaner via denne siden, inntil videre må dere ta kontakt med kommunen dersom du ønsker å få mere informasjon om en bestemt reguleringsplan.

 

Planprogram:

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Hadsel kommune har vedtatt følgende planprogram for planer som er under utarbeidelse:

Planprogram for områderegulering for deler av Børøya
Planprogram for Stokmarknes sentrum og sykehusbukta

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME