Oppdatert 15/6-2022.

Det ble bestemt å revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel allerede i 2016 i forbindelse med vedtak av planstrategien. En planstrategi er en oversikt over de planene vi trenger i Hadsel. Det endelige oppstartsvedtaket ble gjort av kommunestyret 13/12-2018 da man vedtok et planprogram. Et planprogram kan sammenlignes med en oppskrift for den videre planleggingen.

Å lage en ny kommuneplan er gjerne en omfattende prosess som tar tid.  Kommunesplanens samfunnsdel er allerede vedtatt. Arealdelen påregnes ferdig høsten 2022.