Hadsel kommune trenger valgmedarbeidere som kan hjelpe til ved stortings- og sametingsvalget i september. Du får opplæring og godtgjørelse. Noe for deg?

Nå har du sjansen til å jobbe direkte med en av de viktigste delene av demokratiet, nemlig valget. Til høstens storting- og samtingsvalg 12. og 13. september trenger vi valgmedarbeidere både på Stokmarknes, Sandnes, Melbu, Strønstad og Hennes. Vi trenger både medlemmer til stemmestyrene, som skal administrere stemmegivningen på hvert stemmested, og valgmedarbeidere.

 

Som valgmedarbeider/stemmestyremedlem må du:

  • fylle 18 år i løpet av 2021.
  • snakke godt norsk
  • du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til stortingsvalget fra valgdistrikt Nordland.

 

For de som vil være med i stemmestyrene gjelder også:

  • ha grunnleggende datakunnskaper
  • ha Bank-ID for å kunne logge på valgsystemet EVA.

 

 

Arbeidsoppgaver:

I hovedsak vil arbeidsoppgaver bestå i å:

 

• veilede velgerne

• holde orden i valglokalet og sørge for at smittevernreglene følges

• registrere velgerne elektronisk (gjelder bare stemmestyremedlemmer)

 

Vi bruker det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller noe krav til datakunnskaper for de som skal være med i stemmestyrene.

 

Alle valgmedarbeidere og medlemmer av stemmestyret vil få obligatorisk opplæring. 

 

Smittevern vil bli høyt prioritert. Vi følger den gjeldende smittevernveilederen: https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf

 

Arbeidstid:

Det vil bli satt opp turnus for oppmøte på valgdagene.

 

Godtgjørelse:

Det vil bli utbetalt møtegodtgjørelse etter gjeldende forskrifter og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, dersom det er aktuelt.

 

Hvordan søker jeg?

Send en kort søknad med følgende opplysninger: Fullt navn, e-postadresse og telefonnummer du kan kontaktes på, alder og kort om hvorfor du søker, hva du gjør til daglig og eventuell tidligere erfaring fra valg. 

NB: Ikke legg inn sensitiv- eller informasjon som er unntatt offentlighet.

 

Send søknaden til: postmottak@hadsel.kommune.no

 

Løpende søknadsfrist

 

Har du spørsmål?

Da kan du kontakte gerd.hanssen@hadsel.kommune.no