Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Vaksinasjonstilbudet til barn og unge

 Vaksinering med koronavaksine. 2022-01-19

Koronavaksinasjonstilbudet for barn og unge er utvidet og omfatter nå barn ned til 5 år. Les mer om hva som er anbefalt og bakgrunnen for Folkehelseinstituttets vurderinger lenger nede i artikkelen.

Hadsel kommune har satt opp barnevaksinasjon lørdag 12. februar 09-15.30 (5-11 år).

Du bestille time direkte her:

https://timebestilling.remin.no/hadsel

Om du kan har spørsmål kan du kontakte vaksinasjonstelefonen til Hadsel kommune: 41 70 44 45. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09.30 og 11.30.

Tabellen under oppsummerer vaksinasjonstilbudet for barn og unge. Uthevet skrift indikerer utvidelse som følge av regjeringens beslutning 14. januar.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole)

 

 

• Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

• De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

 

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)

 

 

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det

 

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)

Comirnaty 10 mikrogr/dose

Barn født i 2010 som er fylt 12 år kan få Comirnaty 30 mikrogr/dose

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

 

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

 

Bakgrunn for vurderingene:

I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommuner skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og den enkelte får tilgang til informasjon.

For de eldste ungdommene er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen.

I vurderingene er nytte (effekt av vaksinering) for det enkelte barn vurdert i forhold til risiko for alvorlig bivirkninger og nytte for samfunnet. I tillegg har det blitt vurdert om det å gjennomgå infeksjon som barn kan være gunstig for immunforsvaret på lang sikt.

Vaksinering kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom hos barn, men behovet er begrenset når disse aldersgruppene har lav risiko for mer alvorlig sykdom i utgangspunktet. I tillegg har 12-15-åringene allerede god beskyttelse mot mer alvorlig sykdom etter første vaksinedose, selv om varigheten av denne beskyttelsen er usikker. Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort oppfølgingstid.

Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også vurdert, men vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å vaksinere hele barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte. Vaksinasjon av barn og andre dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen, men med etablering av omikron er effekten sannsynligvis kortvarig og begrenset.

Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden.

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

Les mer Folkehelseinstituttets vurdering her.

Tip a friendTips en venn