Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Utlysning av midler til sommerskole i Hadsel kommune

sommerskole 2 2021-04-29

Hadsel kommune har mottatt 841.100,- kr til drift av sommerskole sommeren 2021. 

Hadsel kommune har mottatt mange gode tilbud som vi har inngått avtale med, men vi ønsker oss flere. 

Så i den forbindelse inviterer kommunen til samarbeid med idrettslag, foreninger, bedrifter, videregående skole, m.fl. som kan ta ansvar for å arrangere sommerskole for elever bosatt i Hadsel kommune. 

SØKNADSSKJEMA FINNER DU NEDERST PÅ SIDEN.

Tilskuddet skal bidra til at Hadsel kommune kan opprette nye sommerskoletilbud slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Tilbudet skal være gratis for deltakere. Tips og råd om sommerskole

Tilbudet må være i tidsrommet 19. juni- 22. august 2021. 

Det må være en ansvarlig myndig søker og kontaktperson for sommerskoletilbudet. 

Kriterier for å få tildelt midler til sommerskole vil bli vurdert ut fra følgende faktorer: 
* Innhold
* Målgruppe og antall deltakere
* Økonomi
* Varighet 

SØKNADSFRIST 13. MAI 2021 

Hadsel kommune vil tildele midler til sommerskole ut fra kriteriene over og innenfor rammen som Hadsel kommune har mottatt. Dersom det innkommer flere søknader enn kommunen har midler til å finansiere, forholder kommunen seg rett til å prioritere innenfor innkomne søknader. Søkerne vil få skriftlig beskjed om tilbudet er innvilget finansiering. Søknader kan også bli avslått dersom kommunen finner at tilbudet ikke dekker intensjonen med sommerskoletilbudet. 

 

Etter gjennomført sommerskole leveres enkel rapportering med bl.a. følgende punkter: 

• Antall elever som har deltatt på sommerskolen fordelt på alderstrinn

• Hvordan sommerskolen var bemannet 

• Kort beskrivelse av tilbudet som ble gitt, samt evaluering av tilbudet 

 

Rapporteringsskjema vil bli sendt ut av Hadsel kommune.

Hadsel kommune tar ansvar for påmelding til sommerskolen og fordeler plassene, dersom det er flere søkere enn tilbudet tilsier. 

Ved påmeldingsfristens utløp vil arrangør få tilgang til deltakerliste for sin aktivitet, og kan deretter organisere kontakt med deltakerne. 

Ansvarlig kontaktperson i Hadsel kommune ved spørsmål om søknad og behandling rettes på mail til Line J Pedersen oppvekstsjef,
line.j.pedersen@hadsel.kommune.no     

SØKNADSSKJEMA:

Tip a friendTips en venn


Om det ikke eksisterer organisasjonsnummer kan dette feltet være blankt.
politiattest*
Det bekreftes at politiattest blir lagt fram av arrangør og bemanning av arrangementet
Planlagt varighet av tilbudet
Beskrivelse av sommerskoletilbudet som planlegges, innhold og mål. Oppstart og avslutning. Det må også oppgis dersom elevene får utstyr utdelt og om måltider er inkludert.
Planlagt bemanning i sommerskoletilbudet (Gi en beskrivelse av hvordan sommerskolen er tenkt bemannet og hvordan sikkerheten ved tilbudet blir ivaretatt
Budsjett for sommerskoletilbudet skal fremkomme. Budsjettet må som minimum inneholde beregning til personalkostnader, materiell/utstyr, husleie og eventuelt andre kostnader som beregnes inn i søknadsbeløpet
Sum beregnes ut fra opplysningene gitt ovenfor med maks antall deltakere (totalsum).
hvor mye av omsøkt totalbeløp vil gå til personell/lønnskostnader
Hvor mye av omsøkte midler skal gå til matriell
hvor mye av omsøkt beløp er tiltenkt husleie eller leie av lokaler
Dette er andre kostnader som er beregnet inn i søknadssummen. Disse spesifiseres med sum og beskrivelse.
Jeg godkjenner at opplysningene gitt over er riktige og er innforstått med at det må rapporteres på gjennomført sommerskoletilbud.*