www.hadsel.kommune.no

Trening skoleåret 18/19

Tilbud om trening for alle deltakere i voksenopplæringa

 

 

 

Trening for ALLE deltakere i Hadsel voksenopplæring hver  

TIRSDAG OG TORSDAG KL 13 45- 15.  

Dag

Kl 1345

- 15 00

Kvinner:

Trener Sarah Skoglund

Trener: Ina- Iren Torgersen

Menn:

Trener Mattis Granrud og

Mathias Lockert

Tirsdag

1345 –

1500

Svømming hver 14.dag

Ut på tur, aldri sur :

Lysløypa, Runde i marka, 

eller Haugnyken,

Svømming hver 14. dag

Fotball i hallen

Viking gym : Saltrening, spinning

eller styrketrening 

Torsdag

1345-

15 00

Ut på tur aldri sur!

Viking Gym : Saltrening,

spinning eller styrketrening

Fotball i hallen

Ut på tur aldri sur!: 

Lysløypa, Runde i marka eller Haugnyken

Hvis du har spørsmål til treningene kan du sende e- post til sarah.skoglund@hadsel.kommune.no

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME