Hadsel Havn søker etter medarbeider i stilling som trafikkinspektør.
Hadsel Havn er organisert som et kommunalt foretak (KF) og administrasjonskontoret ligger i 
Stokmarknes havn - Hadsel kommmune. Vi har delegert myndighet etter havne-og farvannsloven, omfattende alt av kommunens sjøområde med tilhørende havneavsnitt.

Sentrale arbeidsoppgaver

Dette er en allsidig stilling hvor oppgavene bl.a. vil være: 
- Rutinemessig kontroll med og relevant vedlikehold av havneeiendommer, utstyr og materiell. 
- Mottak og registrering av anløp tilknyttet noen av havneanleggene i Stokmarknes.  
- Forvalting av havnene i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
- Ivareta ISPS relaterte oppgaver ved våre to ISPS terminaler,
- Registrere grunnlag til fakturering og statistikk samt attestering i regnskapssystemet tilknyttet havnekassen.

Krav til kompetanse

- Relevant utdanning på videregående eller høyskole nivå. 
- Maritim erfaring 
- Minimum inneha båtførersertifikat og VHF - begrenset radiotelefonisertifikat.
- Gode kommunikasjonsevner på norsk og forståelig engelsk, herunder kunne respondere på henvendelser fra fartøy, 
reisende mv.

Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring i å forholde seg til jobbrelatert lov og regelverk.
- God kjennskap til bruk av pc og dataverktøy.
- Initiativ og evne til å kunne arbeide selvstendig og løsningsorientert. 
- Personlige egenskaper vektlegges.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk. 
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Originale attester og vitnemål må bringes med til evt. intervju eller fremvises etter nærmere avtale. 
Dersom du har behov for hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00.

Søk stillingen som vår nye Trafikkinspektør her