www.hadsel.kommune.no

Hurtigruta går under Hadselbrua

Næringssjefens side

Hadsel kommune er kjent for å ha et kreativt næringsliv som ser muligheter. Vårt motto er at vi skal ha mulighetene i fokus, og sammen med grundere og etablert næringsliv se muligheter for utvikling.basert på naturgitte eller teknoliogiske fortrinn. Næringsarbeidet i Hadsel kommune er organisert med egen næringssjef, i tett samarbeid med  næringsselskapet Egga utvikling A.S.Næringssjefen har kontor i rådhusets fjerde etasje, men er også mye ute hos næringslivet. Politisk ledelse, Rådmannen, Teknisk sektor og Servicekontoret er også viktige støttespillere ved næringsetablering i Hadsel.   

Næringssjef Daniel Sowe kan kontaktes på epost dansow@hadsel.kommune.no samt på telefon 971 92 844

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME