Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilskudd ved produksjonssvikt – tidligere avlingssvikt

image 001.png 2022-08-16

Klimabetingende skader er uforutsigbare og kan gi produksjonssvikt, som gir en alvorlig situasjon for de foretak som rammes. 

Som følge av en relativ våt Juli og August måned, så har det vært vanskelig å utføre slått etter ønsket tidspunkt. Noe som vil ha påvirkning på fôrlager og fôrkvalitet. 

På bakgrunn av dette, ønsker landbruksforvaltningen i Hadsel å vite hvem som har hatt betydelige skader på avlingen i 2022.

 

Meld fra til kommunen. 

Dersom man mistenker at årets avling er dårlig grunnet klimabetingete skader, så er det ønskelig at kommunen får beskjed om dette. Slik at landbruksforvaltningen kan kontrollere arealet på et tidlig tidspunkt, og deretter videreformidle informasjonen til Statsforvalteren i Nordland. 

Statsforvalteren i Nordland ønsker informasjon om avlingssvikt i god tid. Dette er for å forkorte saksbehandlingstiden. 

Send e-post til: postmottak@hadsel.kommune.no dersom man mistenker stor avlingssvikt. Legg ved eventuell årsak og kart/bilde av arealene. 

 

Søknadsfrist. 

Søknadsfristen er 31.10.2022 det året avlingssvikten oppsto.

 

 

Utfylling av søknad. 

Gå til Erstatningsordningene i landbruket via Altinn, for å søke. Her blir du bedt om å logge inn. Du finner informasjon om hvordan du logger inn, på nettsidene til Altinn.  

Du kan også levere søknad om tilskudd på papir.    

Husk søknadsfristen 31. oktober det året produksjonssvikten har oppstått

Vi i landbrukskontoret kan fylle ut søknaden dersom det er ønskelig. 

 

I skjemaet skal du registrere

  • grunnopplysninger med informasjon om søker, kontonummer og driftssenter
  • skadeårsak og skadebilde
  • opplysninger om produktet du søker tilskudd for, blant annet areal og totalavling for flere år

 

I tillegg må du dokumentere skaden

Til søknaden skal du legge ved beskrivelse og dokumentasjon av

  • årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold
  • vurdering av om hele produksjonssvikten skyldes klimaskade eller om hele eller en andel av produksjonssvikten skyldes dyrkningstekniske forhold

God dokumentasjon kan være en bekreftelse på klimautfordringer fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø. Annen god dokumentasjon vil f.eks. være skadeomfang i hele områder eller meteorologiske data. Bilder kan gi god tilleggsinformasjon.

Hvis du søker digitalt kan du liste opp vedlegg også etter at søknaden er sendt inn. 

 

Sende søknad

Når du trykker “Send skjema” sendes søknaden automatisk til kommunen. Når du søker digitalt får du bekreftelse i «Mitt landbruksforetak» i Altinn.

 

Hvis du bruker papirskjema, send søknaden til kommunen på e-post eller i vanlig post. Om du får bekreftelse på søknaden du har sendt inn på e-post/post, avhenger av rutiner hos den enkelte kommune. 

 

Mer informasjon om ordningen: 

Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Landbruksforetak med klimabetinget produksjonssvikt må melde fra til kommunen så tidlig som mulig. | Statsforvalteren i Nordland

Tip a friendTips en venn