Tilskudd til ledsagertjeneste ved feriereiser – søknadsfrist 11. april

Målgruppen for tilskuddet er funksjonshemmede over 18 år bosatt i Hadsel som har behov for ledsagerstøtte i forbindelse med gjennomføring av ferie. Beboere i sykehjem omfattes ikke av ordningen.

Søknaden kan fremmes av bruker selv, verge eller pårørende. Søknadsfrist er 11. april.

Søknadsskjema og gjeldende regelverk kan lastes ned her:

Søknadsskjema tilskudd feriereise

Retningslinjer for tilskudd til ledsagertjeneste ved feriereiser

Siste nyheter