www.hadsel.kommune.no

Bølgene bryter i fjærsteinan på Teigan

Tall og fakta

Hadsel (nordsamisk: Válafierda eller Ulpi) er en kommune i Nordland fylke. Den er den sørligste kommunen i Vesterålen. Den grenser i nord og øst mot Sortland, i sørøst mot Lødingen, og i sør mot Vågan.

Kommunen er spredt over fire store øyer (derav kommunevåpenet), Hadseløya, Hinnøya, Langøya og Austvågøy, og mange mindre som f.eks. Børøya. Omtrent 70% av befolkningen bor på Hadseløya. Hadseløya, Børøya og Langøya er knyttet sammen med to bruer.

Stokmarknes er kommunens administrasjonssenter.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

Stokmarknes er kjent som hurtigrutas fødested. Det var nemlig her Richard With etablerte hurtigruta så langt tilbake som i 1883.

I dag er dette markert ved Hurtigrutemuseet og Hurtigrutens Hus, et kombinert kulturhus; kino, bibliotek, kongressenter, universitet og museumsbygg. Hurtigruta MS Finnmarken fra  1956  er satt på land og er et av verdens største museumsgjenstander.

Andre viktige institusjoner på Stokmarknes er Nordlandssykehuset Vesterålen og Nord Universitet - studiested Vesterålen - lokalisert på Hurtigrutens Hus. Stokmarknes ble by 1. januar 2000.

Melbu ligger på Hadseløyas sørside, solsiden. Melbu er et levende kultursted, og Sommer-Melbu er etterhvert blitt en nasjonalt kjent kulturfestival. På Melbu ligger også Hadsel videregående skole.

Kommunens øvrige befolkning bor på Langøya, hvor Sandnes er tettsted, på Innlandet på Hinnøya og på Strandlandet på Austvågøya.

Kommunen har et yrende sports- og friluftsliv med mange medlemmer. Den største idretten er fotball, men både korps, speideren, ski, håndball, sykkel, turn, badminton og friidrett har mange medlemmer.

Kultur er satsingsområde for kommunen med Hurtigrutens Hus og Hadsel Kulturskole som viktige bærebjelker.

Kommunen har et aktivt næringsliv. Størst er i dag fiskerinæringen, med både fiskeindustri og oppdrettsnæring. Store firmaer som Nordlaks, Skretting og Norway Seafoods ligger i Hadsel. I tillegg er det mange andre bedrifter i kommunen som Helseservice AS, NorLense og Trollfjord Kraft.

Vi er et samferdselsknutepunkt med hurtigruteanløp to ganger i døgnet, lokal båttransport til omkringliggende øyer, bilferge til Lofoten og en av landets mest trafikkerte kortbaneflyplasser på Stokmarknes Lufthavn, Skagen i Hadsel.

Dokumenter

Juridiske beskrivelser

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME