www.hadsel.kommune.no

strønstad skole

Strønstad skole

Strønstad skole ligger ved foten av fjellet Strøna. Skolen er en av Hadsel kommunes to fådelte skoler med trinn fra 1.-10. Vi har pr idag 22 elever, fem lærere og to assistenter.

Strandlandet barnehage og skolen deler både bygninger og uteareal, og det er et naturlig samarbeid mellom enhetene. SFO inngår også i dette samarbeidet, der barnehagens lokaler brukes til elevene i SFO ved skolen.

Skolen er omgitt av fjære, fjell, skog og mark, noe som blir en naturlig del av skolen og elevenes hverdag.