Se video ved å trykke på denne linken på mobil eller nederst i saken på datamaskin

 

Hadsel kommune og grunneiere ønsker å gå sammen med næringsliv og frivillige organisasjoner om å utvikle det grønneste, råeste og mest spektakulære folkefjellet for alle.

Vi ønsker å gjøre Storheia tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå. Vi ønsker samtidig å legge til rette for at næringslivet og spesielt reiselivet skal ha en unik arena for arrangementer innen breddeidrett og kultur. I tråd med Vesterålens arbeid mot å bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon vil vi bidra med å gå foran som et godt eksempel når vi krever at alle arrangement som skal gjennomføres på Storheia må være miljømerket og ha en definert bevissthet rundt miljø og fotavtrykk. Det finner mange veier opp til Storheia og vi skal utelukkende bruke det som i dag allerede er definert som en bruksvei og turstiene opp vil derfor ikke belastes.

 

Bærekraft og folkehelse

Storheia er et spektakulært fjell på mange måter. Du kan starte både fra Stokmarknes og Melbu. Du kan bruke beina, sykkel eller ski på vinteren for å komme deg opp. Og når du kommer til topps, kan du se til Melbu og Stokmarknes, du kan se alle de fire store «Hadseløyene», du kan se storhavet, Hadselfjorden og Lofotveggen. Det er en utsikt som alle burde ha sjansen til å oppleve. 

Vi ønsker å gjøre Storheia tilgjengelig for alle innbyggere, uavhengig av funksjonsnivå. Hensynet til menneskers liv, helse og behov for bevegelse er et premiss for en utvikling av Storheia. «Folkehelsemeldingen» slår fast at hvordan det fysiske miljøet rundt oss er tilrettelagt, spiller stor rolle for hvor aktive vi faktisk er. 

Vi ønsker å gjøre dette spektakulære turområdet lett tilgjengelig for innbyggerne i kommunen, i regionen og for folk ellers i Norge. Men på et avgjørende premiss: Vi vil gjøre det på en bærekraftig, miljøvennlig og naturlig måte, uten forurensende kjøretøyer.

Reiselivssatsing

Samtidig ønsker kommunen en lokal og regional satsing på reiselivet, og tiltrekke flere arrangementer som favner flest mulig brukergrupper, uavhengig av funksjonsnivå. Rett og slett en kombinasjon av satsing på folkehelse og opplevelsesbasert reiseliv. 

Politisk ledelse har etablert kontakt med Arctic Race of Norway for å se på muligheten til å få en løpsavslutning på Storheia. Arctic Race of Norway har vært med på møter med grunneierne i området og vært på befaring i 2018. Arctic Race of Norway har gitt tilbakemelding om at den spektakulære utsikten og stigningen opp til Storheia er helt unik, noe som vil kunne gi et spesielt sykkelritt i hjertet av Lofoten og Vesterålen.  Stigningskurvene – antall høydemeter og at det kommer ettappevis, er helt unikt i Europa. Det er i dag ikke klart hva Arctic Race lander på, og det er heller ingen forutsetning for dette prosjektet. Det er et av flere folkelige arrangement som er mulig å arrangere her. Tirsdag 13. november vil Arctic Race offentliggjøre neste års løypetraseer. 

Positive grunneiere

Alle grunneierne av veien opp til Storheia er kontaktet, og et overveldende flertall er positive og har sagt ja til planene gjennom Veistyret. Veistyret har støttet planene om å realisere en utbedring av veien opp til Storheia og en bærekraftig reisemålsutvikling. Veien er allerede definert som bruksvei, og den trenger oppgradering. Veien supplerer alle de fantastiske naturopplevelsene. De nye gruppene som får tilgang til fjellet ved at vi oppgraderer veien, vil ikke gå på bekostning av de som bruker fjellet allerede. Det gir også mulighet til å lage noen spektakulære arrangement. Veistyret har sagt at det kan være maksimalt fem arrangement i løpet av året som krever åpning av bommen og kan innebære tilkjørsel av utstyr og lignende. 

Bommen på Husby vil ikke stå oppe hele året. Det er en viktig begrensning. Vi vil stille krav til bærekraftig adferd ved bruk av området og folkehelse for alle, gjennom hvilke typer arrangementer vi tiltrekker oss. Det tror vi også vil bidra til at flere tenker på å gjennomføre arrangementer som gjør at folk med ulike funksjonsgrad kan delta.

Arctic Race of Norway er nevnt som et eksempel på et slikt arrangement. Norgesmesterskap i ski eller rulleski er et annet. Eller hva med friluftskonserter som passer for hele familien? Sondre Justad avlyste sin konsert på Festvågtinden i sommer, fordi stien var slitt i området. På Storheia vil det derimot være mulig, med gjennomtenkt og god tilrettelegging. 

 

Målene i prosjektet:

  1. Tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne langs hele løypa. (Hvilepunkter, grillhytter, benker, utsiktsposter med sittemuligheter og gjerder på bratte partier for å kunne få støtte.) 
  2. Arrangere en åpningsfest «Kick-off Storheia» i forbindelse med avslutningen av eksempelvis Arctic Race of Norway i august 2019.
  3. Alle arrangementer som holdes på Storheias oppløpsside skal være miljøfyrtårn-sertifisert. Toalettløsninger og annet må være på plass og driftes.
  4. Tilrettelegge for en bærekraftig reisemålsutvikling.
  5. Tilrettelegge for aktiv bruk av SoMe og strategiske utkikkspunkter langs hele løypa.
  6. Tilrettelegge for folkehelsetiltak, i kombinasjon med miljøtiltak, i samarbeid med frivillig sektor.
  7. Tilrettelegge for markedsføring av lokale og regionale aktører i samarbeid med reisemålsutviklingen.
  8. Bygge et godt samarbeid og driftsorganisasjon som kan tilrettelegge for frivillighet.
  9. Bygge opp en opplevelsesbasert reiselivsprodukter i nært samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune og næringsliv.

Dette er et prosjekt som skal gå over flere år. Det minste vi kan få ut av dette er en unik universell utformet turvei. Det største vi kan få ut av det er en arena for store idretts- og kulturarrangement. 

Prosjektet består av 4 arbeidspakker med til sammen 15 delmål. Du kan lese mer om detaljene rundt dette i prospektet.

Målet i den mest ambisiøse arbeidspakken er å bygge en selvstendig driftsorganisasjon som kan jobbe dedikert med Storheia Arena.

 

Utvidet virkelighet

For å komme i mål med prosjektet som har ei total kostnadsramme på 12.000.000,- starter nå prosessen med å skaffe samarbeidspartnere til finansiering av prosjektet. 

Vi skal jobbe med semi-tradisjonelle sponsorpakker og vi skal profilere partnere gjennom bruk at Geocatching, kunnskaps- og quizløper. I tillegg skal vi gjøre noe som i nordnorsk sammenheng er banebrytende. Vi skal bruke «Augmentet Reality» for å stimulere til folkehelse og samtidig synliggjøre sponsorer. På norsk heter det utvidet virkelighet og er en teknologi som kombinerer den fysiske verden ved virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. De aller fleste av oss har allerede fått en smakebit på hva AR kan være gjennom Snapchatfilter. 

Dette prosjektet, i kombinasjon med vernebygget og annen utvikling i kommunen vil være med på å definere hvem og hvordan Hadsel skal være som reiselivsdestinasjon og som bosted for kommende generasjoner. Heia Hadsel!