Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Stor ungdomsundersøkelse i Hadsel

Ungdomsrådet[1]

Hadsel kommune ønsker å finne mer ut om ungdommen i Hadsel, så i uke 11 og 12 gjennomføres en spørreundersøkelse i ungdomstrinnene i skolene. Hadsel ungdomsråd har allerede sett igjennom spørreundersøkelsen, som skal kartlegge ungdommens livsstil og levekår. Resultatet fra undersøkelsen skal kunne brukes i ungdomspolitikken, og i det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Hadsel kommune.  

2017-03-03

Kartleggingen gjennomføres som en Ungdata-undersøkelse. Dette er et spørreskjemaopplegg som norske kommuner bruker for å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen (www.ungdata.no). Tilsvarende undersøkelser gjennomføres en rekke steder i landet.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Hadsel. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen. Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms-undersøkelser gjennomført i andre kommuner.

Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Hadsel med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

Spørreskjemaet er lagt opp slik at ungdommene skal krysse av på ulike svaralternativer. Det er viktig at ungdommen tar seg god tid til dette, sier medlemmene fra Hadsel ungdomsråd. De var også veldig opptatt av foreldre som rollemodeller. Ungdomsrådet mener undersøkelsen er viktig, og vil gjerne bruke resultatene i sin videre utforming av hvordan de skal legge opp sitt arbeid. Det skal legges opp til at en time i skoletida blir brukt til undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, så det er ikke mulig å identifisere enkeltelever gjennom de data som samles inn. Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres. Dette er viktig å få frem, sier medlemmene av Hadsel ungdomsråd. Undersøkelsen går tett på ungdommene, og for å få et mest mulig ærlig resultat må det presiseres at dette er anonymt. For at undersøkelsen skal ha noen verdi er det viktig at så mange som mulig deltar, påpeker Hadsel ungdomsråd

Tip a friendTips en venn