Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Stokmarknes miljøhavn

Stokmarknes Miljøhavn

Kombinasjonen av økt containertrafikk og store hogstmodne granforekomster, sammen med investeringer i lavutslippsskip og sjømatproduksjon, vil skape en grønn bedriftsklynge i Hadsel. Det er konklusjonen i «Mulighetsstudien Stokmarknes miljøhavn».

  • Målet vårt er å skape arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bosette seg i Hadsel. Da er det gledelig å lese om så mye potensial og muligheter for bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Ikke minst i den tida vi er inne i nå, med store utfordringer for mange næringer, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

 

På vegne av Hadsel kommune har Egga Utvikling AS gjort en studie av hvilke muligheter industriområdet i arealplanens E3 kan gi, i rapporten kalt Stokmarknes miljøhavn. Rapporten ble lagt frem i kommunestyremøtet 07. mai og skal brukes i kommunedirektørens arbeid med områdereguleringsplanen. Det endelige planforslaget skal behandles i kommunestyret i juni 2020.

Hadsel og Vesterålen står overfor formidable muligheter i det grønne skiftet. Ifølge kommunens klimaplan skal utslippene i Hadsel reduseres med 50 prosent innen 2030. Utviklingen av det nye industriområdet vil skape flere, grønne arbeidsplasser dersom Hadsel kommune legger til rette for det, viser mulighetsstudien.

Studien peker på at en rekke Hadselbedrifter står klare med prosjekter og investeringer i Stokmarknes miljøhavn som nettopp vil kunne innfri kommunens klimamål og skape flere spennende arbeidsplasser. Områdereguleringsplanens innhold og kommunens fremdrift vil være avgjørende for realiseringen av disse næringsetableringene.

  •  Mulighetsstudien bygger på prognosene vi har om stor trafikkøkning. Også Skretting og Nordlaks påpeker i sine tilbakemeldinger at etablering av containerhavna er viktig for deres produksjon og fremtidsmuligheter, sier havnesjef Olav Henning Trondal.

 

Muligheten som er skissert i rapporten innebærer en ny tømmerkai på Børøya, som Hadsel kommune allerede har fått et av de største tømmerkaitilskuddene noensinne til (16,8 millioner fra Landbruksdirektoratet). I tillegg ønsker Hadsel havn å flytte containertrafikken fra Nordnes, samtidig som hurtigrute- og turistanløpene beholdes i sentrum. Tilskuddet forutsetter byggestart i 2020.

 

  • Mulighetsstudien konkluderer med at «tida er nå» for å få realisert det potensialet vi har og politikerne vil få denne planen til behandling ved første anledning i juni, sier Teigen.