Et attraktivt nærmiljø og et godt lokalsamfunn skaper bolyst og befolkningstilvekst. Hadsel kommune ønsker å bidra til at det skapes gode og attraktive lokalsamfunn i alle deler av Hadsel.

Lag og foreninger, enkeltpersoner kan fremme gode ideer på prosjekt som kan skape større attraktivitet for sin bygd. Et godt prosjekt innen folkehelse og bolyst, som også vil bidra til at stedet eller bygda blir attraktiv å besøke for både turister og andre Vesterålinger. Vær med å sette ditt lokalsamfunn og Hadsel på kartet. 

Last ned søknadsskjema her.

Det er satt av et eget fond som kan bidra til prosjekt utenfor de to store tettstedene i kommunen, skal få mulighetene til å vokse frem med litt drahjelp fra kommunen. Hva kan ei forening i bygda ønske å få til, eller har du som enkeltperson eller i samarbeid med nabolaget en liten drøm du vil realisere som vil gjøre bygda di mer attraktiv. En god møteplass, en tursti, en festival, ei fast turgruppe, et fugletittertårn, en grillplass, et kunstverk etc.  Det er mange muligheter, men det er dere som kjenner stedet best, og som kan komme med de gode ideene.

Hadsel kommune har et stimuleringsfond til slike tiltak, og oppfordrer også til å søke andre finansieringsmuligheter for å få realisert prosjekt.

Prosjektet som fremmer god folkehelse og utvikler nærmiljøet vil bli gitt prioritet.

Det samme vil prosjekt som kan bygge opp Vesterålen som et vandringsparadis, at man kan oppleve hvaler og dyre/fugleliv og besøke blomstrende kystsamfunn. Steder som har eller vil ha potensiale for at Hadsel får mange besøkende og sikre at vi leverer kvalitet, at tilretteleggingen fungerer og at det stimuleres til videre satsninger. Dette kan igjen gi økt besøk, nye produkter og videre kommersiell utvikling. Dette er utdrag fra Masterplan i Vesterålen, og det er også et ønske at flere steder/attraksjonene/arrangementene også fanget opp i arbeidet med Merket for Bærekraf­tig Reisemål.

Det kan søkes om inntil 70% finansiering i forprosjektene. Dette må være dokumenterte utgifter, resterende kan være egeninnsats eller midler fra andre eksterne finansieringskilder.

Forprosjektet skal kunne gi grunnlag for å søke støtte fra flere hold, om det er snakk om større investeringer. Ordningen kan også benyttes som medfinansiering til konkrete planlagte tiltak eller oppgradering av tiltak som er etablert og kommer under formålet å skape attraktive bygder. Det kan også søkes opp mot 70%  av utgiftene og dugnad kan gå inn som en del av egenkapitalen.

Det er satt av kr 150.000 til et stimuleringsfond for vekst i bygder og lokalsamfunn i Hadsel kommune. Skape attraktivitet og bolyst, og bidra til å sette bygda, Hadsel og Vesterålen på kartet. 

 

Søknadsfrist: Løpende

 

Kort behandlingstid.

 

Søknadskjema: Se vedlegg