Statsforvalteren opphever datasenter-vedtak

Foto: Statkraft

Hadsel kommunes vedtak i saken om datasenter på Myran er opphevet av Statsforvalteren i Nordland. Saken sendes tilbake til kommunen for delvis ny behandling.

 

Spørsmålet om datasenter på Myran havnet på Statsforvalterens bord etter at Handelsbygg Meløy Stokmarknes AS klaget på formannskapets vedtak av 20. juni 2022. Formannskapet behandlet klager fra naboer og hjemmelshavere. Naboene hadde klaget på administrasjonens vedtak som ga Handelsbygg Meløy Stokmarknes AS tillatelse til å etablere et datasenter på privat tomt på Myran. Området er regulert til blant annet «lett industri» og et av hovedpunktene i klagene var at datasenteret ikke kan ses på som lett industri. Formannskapet ga naboene som klaget medhold.

 

Du finner sakspapirene og vedtaket her under sak 63/22 klagebehandling på vedtak om datasenter:

https://opengov.360online.com/Meetings/hadsel_kommune/Meetings/Details/245735?agendaItemId=202711

 

Statsforvalteren konkluderer med at vedtaket til formannskapet ikke tilfredsstiller lovens krav til begrunnelse og derfor er ugyldig. I tillegg konkluderer statsforvalteren med at «oppføring av det aktuelle data-/kryptosenteret er i samsvar med planbestemmelsen om lett industri. Kommunen har derfor ikke lovhjemmel for å avslå søknaden med denne begrunnelsen».

 

Ordfører Aina Nilsen og kommunedirektør Janne Kankaala ble orientert om Statsforvalterens vedtak onsdag ettermiddag.

– Administrasjonen vil nå legge saken frem til politisk behandling i formannskapet på nytt så raskt som mulig, slik statsforvalteren krever, sier Kankaala.

 

– Jeg har hatt dialog med kommunedirektøren, som vil legge frem sak for kommunens klageorgan for ny behandling i tråd med henvendelsen fra statsforvalteren. Jeg presiserer at kommunedirektøren ikke er bedt om å gjøre ei ny saksbehandling, men fremme saken til rett organ, sier Nilsen.

 

Hun sier det lokale selvstyret er svakt i denne saken og etterspør nasjonal regulering.

 

– Formannskapet kan velge å klage på statsforvalterens vedtak til departementet. Det vil formannskapet måtte vurdere når saken kommer til behandling, sier Nilsen.

Siste nyheter