Hvor langt er Hadsel kommune kommet med koronavaksinasjon?

Hadsel kommune oppfordrer alle som ønsker vaksine til å bestille time så snart som mulig:

https://timebestilling.remin.no/hadsel

Dersom du har problemer med å få registrert deg, kan du ringe vaksinetelefonen til Hadsel kommune, 41 70 44 45, som er betjent hverdager mellom kl 12.00 og 15.30. 

Les mer om hvordan du registrerer deg her: 

Vi vaksinerer ikke med AstraZeneca. De som har fått første dose med AstraZeneca, vil få andre dose med Pfizer-vaksinen. 

Les mer om prioriteringsrekkefølgen her:
Dersom du ikke har mulighet til å registrere deg i Remin, kan du også kontakte oss på vaksinetelefonen.

Her får du svar på en rekke spørsmål rundt koronavaksinasjon i Hadsel:

https://www.hadsel.kommune.no/spoersmaal-og-svar.546624.no.html

Oppdaterte tall på hvor mange som er vaksinert i Hadsel kommune, finner du ved å dra musepekeren over kommunekartet på denne siden:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

 

Hvordan får jeg tilbud om vaksine i Hadsel?

For den resterende delen av vaksinasjonsprogrammet, brukes et digitalt bookingsystem der du selv bestiller time på:
Les mer om hvordan systemet fungerer her:

 

Hvor foregår vaksinasjon i Hadsel?

Vaksineringen foregår på helsehuset på Stokmarknes. Du kan også få vaksine gratis på Apotek 1 på Stokmarknes

 

Jeg har tatt vaksinedoser, men får ikke opp grønt koronasertifikat på helsenorge.no. Hva gjør jeg?

Når du har fått de vaksinedosene du skal ha skal det komme opp et grønt koronasertifikat på helsenorge.no. Dersom du får opp at bare én av dosene er registrert og ikke får opp grønt sertifikat, kan du kontakte vaksinetelefonen til Hadsel kommune, 41 70 44 45, som er betjent hverdager mellom kl 09.30 og 11.30.

Jeg er student og trenger vaksine før jeg skal tilbake til studiested, hva gjør jeg?

Vi forsøker å tilby vaksine til studenter, spesielt de som skal studere i utlandet, så langt det er mulig. Kontakt vaksinetelefonen til Hadsel kommune, 41 70 44 45, som er betjent hverdager mellom kl 09.30 og 11.30 om dette gjelder deg. 

 

Jeg har en helsetilstand som gjør at jeg er i risikogruppe. Hva gjør jeg?

Det er fastlegene i kommunen som sender inn lister over personer som tilfredsstiller kravene til vaksinasjon på grunn av høy risiko for alvorlig sykdom. Vi kommer til å informere om at vi starter med vaksinasjon av ny prioriteringsgruppe. Dersom vi starter med ny gruppe, mens du mener at du skulle vært tilbudt vaksinasjon i forrige gruppe, ber vi deg ta kontakt på vaksinetelefonen 41 70 44 45, som er åpen mellom kl 09.30 og 11.30.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert av Folkehelseinstituttet som medisinske risikogrupper:

Organtransplantasjon*  

Immunsvikt* 

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

Diabetes 

Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

Demens 

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

Hjerneslag 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

Jeg har fastlege i annen kommune og har diagnoser som gjør at jeg er i risikogruppe. Hvordan blir jeg innkalt til vaksinasjon til riktig tidspunkt i Hadsel?

Det er fastlegene som sender inn helseopplysninger som er relevant rundt vaksinasjon til kommunene. Dersom du har fastlege i en annen kommune enn den du er bosatt i, må du få en attest fra fastlegen din og levere den til Hadsel kommune. Du kan kontakte oss på telefonnummer 41 70 44 45. Denne telefonen er betjent mandag-fredag fra kl 09.30 – 11.30. 

Du trenger ikke ta kontakt dersom det er alder som gjør at du skal prioriteres, alder på personer bosatt i Hadsel kommune har vi oversikt over.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er fra gruppe fire at helsetilstander blir en del av prioriteringsgruppa. Se informasjon over for hvilke helsetilstander som gir prioritet.

 

Jeg bor i Hadsel, men er ikke folkeregistrert her. Hvordan blir jeg registrert for å få vaksine?

Dersom du ikke er folkeregistrert i Hadsel, har vi ikke opplysninger om deg. Da må du selv kontakte kommunen. Du kan kontakte oss på telefonnummer 41 70 44 45. Denne telefonen er betjent mandag-fredag fra kl 09.30 – 11.30.

Koster det noe å få koronavaksine?

Regjeringen har bestemt at vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

Tilbudet gjelder dermed ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet.

 

Hvor kan jeg lese mer om koronavaksinen?

Her kan du lese informasjonen fra Folkehelseinstituttet om koronavaksinasjonsprogrammet:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Har du spørsmål som gjelder vaksinering i Hadsel kommune, som du ikke finner svar på?

Send det til: heidi.torkildson.ryste@hadsel.kommune.no, så skal vi forsøke å finne svar på spørsmålet. Er det et spørsmål som gjelder flere, legger vi det inn i denne artikkelen.