Hvordan er smittesituasjonen i Hadsel kommune?

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Hadsel finner du her:

https://www.hadsel.kommune.no/informasjon-om-koronasituasjonen-fra-hadsel-kommune.6294845-526742.html

 

Har Hadsel lokale koronatiltak?

I Hadsel kommune har det vært innført flere lokale tiltak i løpet av koronautbruddet. Alle oppdateringer finner du her:

https://www.hadsel.kommune.no/oversikt-over-gjeldende-tiltak.545138.no.html

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finner du her:

https://www.hadsel.kommune.no/informasjon-om-koronasituasjonen-fra-hadsel-kommune.6294845-526742.html

 

Er hele husstanden i karantene, dersom én er i karantene?

Nei, karantene gjelder for de som har fått beskjed om at de er i karantene. I noen tilfeller i forbindelse med pågående utbrudd har Hadsel kommune praktisert dette strengere til en har fått svar på prøver, men da har de det gjelder fått beskjed om dette.

Dette betyr det at du er i karantene (FHIs retningslinjer):

At en person er i karantene, betyr ikke at hele husstanden er i karantene

Ikke gå på skole eller jobb

Ikke ta offentlig transport

Unngå besøk

Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre

Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek

Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne

De du bor med er ikke i karantene

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes

Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering 

 

For mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Hva vil det si å være nærkontakt?

Hadsel kommune bruker Folkehelseinstituttets definisjon av «nærkontakt»:

Man regnes som «nærkontakt» hvis:

• man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene.

OG

• kontakten har vært

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

o direkte fysisk kontakt ELLER

o direkte kontakt med sekret.

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten.

 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som:

• Bor i samme husstand.

• Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).

• Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

 

Jeg har fått negativt svar på koronatest, kan jeg da droppe karantene?

Nei, det er svært viktig at du fullfører karanteneperioden. Symptomer kan oppstå senere i karanteneperioden, etter at du har avlagt den negative testen.

 

Jeg er nærkontakt av en nærkontakt, skal jeg i karantene da?

Nei, ikke med mindre du har fått beskjed om noe annet. I noen tilfeller, der det er spesielle hensyn, har også nærkontakter av nærkontakter fått beskjed om at de er i karantene. Dersom alle nærkontakter av nærkontakter også skulle i karantene, ville det fått for store ringvirkninger. Men, dersom du er nærkontakt av en nærkontakt skal du være ekstra oppmerksom på eventuelle symptomer. Får du symptomer, skal du gå i karantene og kontakte koronatelefonen for vurdering. Dersom personen du er nærkontakt til utvikler symptomer, skal du gå i karantene til det er avklart om det er snakk om koronasmitte.

 

Hvor kan jeg teste meg?

På denne siden har vi samlet det du trenger å vite om testing i Hadsel og hvor du kan henvende deg om du har spørsmål:

https://www.hadsel.kommune.no/trenger-du-aa-testes.543094.no.html

Hadsel kommune har god testkapasitet og de fleste får raskt time til testing og svar dagen etter at testen er tatt.

 

Må jeg betale for koronatest?

Å teste for koronasmitte er svært viktig for å holde pandemien under kontroll. Hadsel kommune bruker testkriteriene til Folkehelseinstituttet (FHI) for å avgjøre hvem som trenger test og testen er da gratis.

 

Det er likevel noen som trenger test uten at de fyller testkriteriene fra FHI. Det kan være en arbeidsgiver som krever test selv om du ikke har symptomer eller at du skal ut og reise.

 

I disse tilfellene får du teste deg, men du må da betale for testen selv. Tester som ikke er nødvendige av medisinske årsaker, blir prioritert så langt det er kapasitet, men det er ikke alltid mulig å få svar og eventuell attest innen et bestemt tidspunkt. Det kommer an på kapasitet både hos legetjenesten i Hadsel og laboratoriet i Bodø.

 

Her finner du informasjon om FHIs testkriterier:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Kan jeg ringe noen om jeg har spørsmål?

Hadsel kommune har en egen koronatelefon. Nummeret er 417 04 502 og telefonen er betjent mellom 08.30 til 11.00 og mellom 13.00 til 14.30 på hverdager. Telefonen er bemannet av helsepersonell og det er altså generelle råd rundt de helsemessige sidene ved viruset, som luftveissymptomer og karantene, de kan svare på. Råd om eksempelvis økonomi og permitteringer må du ta opp med NAV, bank, forsikring, arbeidsgiver eller andre.

https://www.hadsel.kommune.no/egen-koronatelefon.526741.no.html

 

Skal du ut og reise og trenger koronaattest?

På grunn av den pågående koronaepidemien anbefales det ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Skal du ut på en nødvendig reise, er det i en del land og ved noen arbeidsplasser, krav om koronaattest. Det kan også være krav om at koronaattesten ikke skal være eldre enn 72 eller 48 timer. 

Du kan få testet deg i Hadsel, men du må ta med i beregningen at prøven skal sendes til analyse i Bodø og det kan ta noe tid før du får svar. Attester blir skrevet ut så langt det er kapasitet, men det er ikke alltid mulig å få svar og attest innen 48 eller 72 timer. Det kommer an på kapasitet både hos legetjenesten i Hadsel og laboratoriet i Bodø. Er det utbrudd av koronasmitte eller medisinske hensyn som ikke kan vente, er vi nødt til å prioritere dette arbeidet først.

Vi vil også informere om at det kommer til å være full egenbetaling på koronaattest. Vi jobber med å få på plass et system for betaling i samarbeid med laboratoriet i Bodø, men prisen vil ligge på mellom 500 og 1000 kroner.

Har du spørsmål rundt dette, har Hadsel kommune en egen koronatelefon: 417 04 502.

 

Hvor kan jeg finne informasjon på andre språk/Where do I find information in other languages?

For the latest information on the current situation in Hadsel:

https://www.hadsel.kommune.no/five-recently-confirmed-cases-of-covid-19-unresolved-situation-in-hadsel-municipality.6351700-328819.html

Are you a foreign worker or visitor to Norway and Hadsel? Then you should read this information:

https://www.hadsel.kommune.no/information-in-other-languages.543594.no.html

General updated information in foreign languages:

https://www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/

 

Er du frivillig eller har behov for hjelp?

Hadsel kommune har en egen app om du trenger hjelp til praktiske gjøremål eller vil melde deg som frivillig. Les mer her:

https://www.hadsel.kommune.no/frivillig-eller-behov-for-hjelp.526744.no.html

 

Jeg er i karantene og har fått symptomer på luftveisinfeksjon, hva gjør jeg? 

Ta kontakt med koronatelefonen på 41 70 45 02 (åpen hverdager fra 08.30 - 11.00 og 13.00 - 14.30) for en vurdering. 

 

Dersom du har behov for legehjelp, ring legekontor eller legevakt (116 117).

Stokmarknes legekontor: 76 16 42 00

Melbu legekontor: 76 16 48 00

 

Ved alvorlig sykdom med behov for akutt hjelp ring 113.

Opplys alltid til helsevesen om at du er i karantene for korona. 

 

Hvor informerer Hadsel kommune om lokale tiltak eller smitte?

Vi informerer på hjemmesiden til Hadsel kommune under nyheter: https://www.hadsel.kommune.no

Vi informerer på Facebook-siden vår: https://www.facebook.com/hadselkommune

 

Og vi informerer gjennom lokalmedia: 

Bladet Vesterålen

Vesteraalens Avis/vol.no

NRK Nordland 

 

Lurer du på noe mer?

Her finner du regjeringens oppdaterte liste over spørsmål og svar om koronasituasjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/

 

Her finner du spørsmål og svar skrevet spesielt for barn:

https://nrksuper.no/ukategorisert/sporsmal-og-svar-om-korona-12797