Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Spørreundersøkelse for å gjøre tjenestene enda bedre

sykehjem 2020-09-15

Hadsel kommune henter i disse dager inn svar fra brukere og pårørende i helse- og omsorgstjenesten for å finne ut hva som er bra og hva vi bør forbedre.

Vi ønsker hele tiden å gjøre våre tjenester enda bedre for innbyggerne. Blant dem sykehjem, hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten, helsestasjonen og rus- og psykiatritjenesten. For å få til dette, er det viktig å lytte til dem som faktisk mottar de forskjellige tjenestene. I tillegg innhenter vi svar fra pårørende til beboere ved sykehjem og pårørende til personer med utviklingshemming. Derfor gjennomfører Hadsel kommune en brukerundersøkelse for de aktuelle tjenestene, på samme måte som vi har gjort tidligere.

– Det er selvsagt frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper at flest mulig tar seg tid til å gi oss sine synspunkter. Det gjøres ved å svare på spørreskjemaet. Ved å samle inn erfaringer, kan vi få en oversikt over hva vi er bra på og hva vi bør forbedre oss på, forklarer helse- og omsorgssjef Marion Celius.

De fleste av undersøkelsene gjennomføres ved at brukerne får tilsendt spørreskjema med et engangspassord. Spørreundersøkelsen besvares digitalt på nettportalen Bedrekommune. Dersom bruker ikke kan besvare undersøkelsen elektronisk, kan bruker levere sitt svar i papirversjon og sende den til kommunen i vedlagt svarkonvolutt. Porto er forhåndsbetalt.

For enkelte brukere benyttes intervju som metode. Det betyr at brukeren får besøk av en intervjuer som fyller ut spørreskjema i løpet av samtalen.

– Ditt svar teller! Takk for at du er med og gjør oss bedre, sier helse- og omsorgssjefen.

Tip a friendTips en venn