Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Trapp

Søke om barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak er årlig 01.03.

01. september 2019

Du kan søke på barnehageplass gjennom hele året, men for å være med på det årlige hovedopptaket med oppstart i august, må søknaden være registrert innen 1. mars.
Det må søkes for hvert barn, og i søknaden prioriterer du aktuelle barnehager.

Søknad om barnehageplass i Hadsel kommune opprettes i Visma Flyt Barnehage - Foresattportal.
Det er samme søknadsportal for kommunale og for private barnehager. Du bruker også Foresattportalen om du søker endring av plasstype, bytte til annen barnehage eller skal si opp plassen. Du kan også søke om redusert foreldrebetaling her. 

Følg linken her eller klikk på bildet under for å komme til innloggingssiden i Foresattportalen.  Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten

bilde Visma_900x645.png

I Foresattportalen finner du informasjon om status på søknaden - svarbrevet ligger her, men du får det også på mail/Digital post.

Husk å bekrefte tilbud om barnehageplass i Foresattportalen innen fristen! 
Om tilbud ikke er besvart innen fristen vil tilbudet bli gitt til en annen på ventelista.

Har du ikke norsk personnummer eller elektronisk ID
Har du ikke norsk personnummer eller elektronisk ID må søknad leveres manuelt.  Ta da kontakt med Hadsel kommune eller styrer i en barnehage for hjelp til å søke.

Søkerliste
Proioritert søkerliste for søknader mottatt innen 1. mars. 
Søknader mottatt etter 01.03 får prioritet etter søknader motatt innen fristen.

Ved ledig kapasitet tildeles barnehageplasser løpende etter hovedopptaket.

Her finer du veilder (pdf) for å søke barnehageplass

Om retten til barnehageplass

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 
  • Dersom barnet fyller ett år før utgangen av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. 
  • Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. 

Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 16