Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Snart frist for å søke om spillemidler til idrettsanlegg og andre arenaer

IMG 8703

Søknader om spillemidler, til eksempelvis idrettsanlegg som Stokmarknes stadion, må sendes til Hadsel kommune innen 15. oktober.

2019-08-28

Det er igjen tid for å fininnstille tastaturet og finne fram de nødvendige dokumentene for å kunne stille skarpskodd i konkurransen om neste års spillemidler.

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, og fordeles hvert år av Kulturdepartementet til ulike anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Staten opplyser at den har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. De viktigste målgruppene for spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg ønsker staten å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

– Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorgansiert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten, heter det fra statlig hold.

For å kunne tildeles penger til anlegg og andre tiltak for neste år, må en søknad være Hadsel i hende innen 15.oktober.

 

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Norges idrettsforbund
 • Samenes idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Norges jeger- og fiskerforbund
 • Den norske turistforening
 • Norges bilsportforbund
 • Det frivillige skyttervesen


Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:
·  Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til samiske anlegg:
·  Samisk reinkappkjørerforbund/Sami heargevuodjin-lihttu

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:
·  Norsk kennel klub

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Borettslag
 • Velforeninger
   

Ordinære anlegg
Ordinære anlegg omfatter en hel rekke anlegg som kan brukes til organisert aktivitet som treninger og konkurranser, samt egenorganisert aktivitet. Her finner man fotballanlegg, svømmeanlegg, turveier, og mange andre anleggstyper. Som hovedregel får anlegg tilskudd på maksimalt 1/3 av kostnadene for anleggene, og det er satt maksimale søknadsbeløp for typene. 

Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er mindre aktivitetsanlegg som skal stå åpen for egenorganisert aktivitet på steder der folk bor og/eller oppholder seg i tilknytning til bomiljøet. Det skal ikke drives organisert aktivitet i nærmiljøanlegg. Nærmiljøanlegg har en øvre tilskuddsgrense på 300.000 kroner.

 

Fremgangsmåte og søknadsprosess ser slik ut:

 1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret
 2. Oppføring av anlegget i kommunens plan
 3. Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen (i Hadsel er fristen altså 15. oktober)
 4. Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen (innen 15. januar)
 5. Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene (innen 15. mars)
 6. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene (innen 1. mai)
 7. Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker (innen 1. juli)
 8. Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd

 

Les mer om vilkår, krav og hvordan søknaden utformes på denne siden: 

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

 

Les hva loven sier om spillemidler på denne siden:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-08-28-103

 

 

 

Tip a friendTips en venn