www.hadsel.kommune.no

Bilde av vann

Smittevern

Arbeidet med smittevern har som mål å sikre befolkningen et vern mot smittsomme sykdommer ved forebygging og ved å motvirke at de overføres i befolkningen. Kommunens smittevernlege (kommuneoverlegen) har ansvaret for kommunens gjennomføring av tiltak etter smittevernloven.  Eksempel på arbeid innen kommunalt smittevern er:

  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse
  • Informasjon og rådgivning om smittsomme sykdommer
  • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer.

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME