Det er «Forskrift for dekning av skyssutgifter i Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland» som regulerer hvem som kan få dekket skyssutgifter. For barn og unge 0-18 år vil skyssutgifter dekkes.

Forskriften i sin helhet kan leses ved å klikke på lenken. 

Det er i hovedsak rutegående transport som dekkes, men der dette er uhensiktsmessig kan det dekkes bruk av privatbil. Gjeldende satser blir 2,50 pr. km. når det brukes privat bil. Rutegående transport dekkes etter kvittering.

I eventuell refusjon vil komme et fradrag for egenandel tilsvarende trygden sine egenandelsatser (jf. Pasientreiser) som er kr 149 hver vei. 

For pasienter der egenandeler til reise overstiger 1000 kroner pr kalenderår kan det søkes tannhelsesjef om refusjon av overskytende beløp. Dokumentasjon må framlegges.

I utgangspunktet dekkes ikke reiseutgifter for ledsager for pasient over 10 år. Dersom reiseutgifter for ledsager dekkes, trekkes det ikke for egenandel av denne refusjonen.  Se for øvrig forskriften.

Refusjonsskjema for reiseutgifter må fylles ut, dette attesteres av tannklinikken som sender skjema inn til Nordland fylkeskommune for utbetaling.