Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Skolestart - vegetasjon og frisiktsoner langs veier

Fri sikt avkjørsel

God sikt er viktig hele året, men vi ønsker at våre innbyggere er spesielt oppmerksom i tiden rundt skolestart.

2017-08-17

Tenk trafikksikkerhet - klipp hekk og busker
Mange barn er ute i veien - noen for første gang. Det er svært viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt langs skoleveiene i kommunen, både private og kommunale, og vi ønsker derfor å sette fokus på viktigheten av klipping av hekk og busker langs veiene.

For mere informasjon om grunneiers plikter ift dette, samt praktisk informasjon om høyder og avstander, se følgende informasjon fra Statens vegvesen.

Varsel om klipping av vegetasjon langs vei
Hadsel kommune klipper vegetasjon langs kommunale veier for å skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. I utgangspunktet vil det bli kuttet/klippet vegetasjon på veigrunnen.

Det er viktig at:
• vegetasjon ikke tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
• trafikantene har fri sikt i alle retninger
• hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
• trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
• veiskilt og veioppmerking er godt synlig
• vegetasjon ikke skjuler veibelysning
• vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
 

Varsel om kutting av vegetasjon langs vei
Med hjemmel i Grannelova §12 gir Hadsel kommune med dette varsel om at trær og greiner som vokser inn over veiens eiendomsgrense må fjernes av grunneier.

I tilfelle der Hadsel kommune ikke eier alt areal innenfor 2 m fra veikant gir Hadsel kommune med hjemmel i Veglova §31 varsel om at trær og greiner som vokser inn over veiens sideareal og minimum 2 m fra veikant, må fjernes av grunneier.

I særlige tilfeller der Hadsel kommune ikke eier alt areal innenfor byggegrenselinjen og det er nødvendig å foreta rydding, slik som for eksempel i kurver, kryss og i avkjørsler, pålegger Hadsel kommune med hjemmel i Veglovas §31 og §43 m/forskrifter, varsel om at trær og greiner må fjernes av grunneier.

Lover og forskrifter:
• Granneloven §12 - http://www.lovdata.no/all/hl-19610616-015.html#12
• Veglova §30 - http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-005.html#30
• Veglova §31 - http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-005.html#30
• Veglova §43 - http://www.lovdata.no/all/tl-19630621-023-005.html#43
• Forskriften om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg - http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19640716-3905.html
• Forskriften om gjerde mot offentlig veg - http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19691009-3815.html

 

Tip a friendTips en venn