Klasserom

 Skole- og SFO-rute

Lenke til skole- og sfo-ruter finner du nedenfor:
 

Opplæringsloven fastsetter de øvre rammer for omfanget av grunnskoleopplæringa. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Hadsel kommune har fastsatt vedtekter for åpningstid for skolefritidsordningene.

Skoleruta er fastsatt i samsvar forslag utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland.

Publisert | Oppdatert 23. februar 2021