www.hadsel.kommune.no

Innlandet SFO bygger vedskjul

Skolefritidsordning (SFO)

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Tilbudet for barn med særskilte behov i 5. - 7. klasse er gratis, og SFO-tilbud tildeles etter individuell søknadsvurderting.
 
Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO, og skal være noe annet enn skole. 
 
Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.
Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.
Høsten 2021 kommer nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen. Denne vil være en forskrift til opplæringloven og skal gi nasjonale føringer for innholdet i SFO-tilbudet.  
 
 

Søknadsfrist for hovedopptak SFO er 1. mai hvert år.

Foresatte søker sitt barn inn i SFO via Visma Flyt Skole - pålogging via ID-porten.
Plass tildeles og skal betales for fra 1. august.
Vi anbefaler at barn som skal begynne i første klasse gjør seg kjent med SFO før skolestart. Det gir en mykere start for alle.

Foresatte kan søke om endret tilbud og eventuelt si opp plass i SFO med foreldrepålogging i Visma Flyt Skole.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME