Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skal jobbe for grønn transport mellom Hadsel og Narvik

gk 2022-08-26

Hadsel havn står i spissen av et prosjekt som nå har fått penger til å se på hvordan tungtransport fra Vesterålen til kontinentet kan gjøres uten utslipp av klimagasser.

Tungtransport uten utslipp er et mål for fremtiden, og det bør skje raskt. Den mest trafikkerte godsruten for sjømat i Nordland går mellom Hadsel og Narvik, og foregår i dag med trailere. Fra Narvik går godset videre sørover med tog. Hadsel havn og Narvik havn har gått sammen i et prosjekt med flere andre partnere for å utrede hvordan nullutslipp i transporten kan bli virkelighet innen 2025. Man vil utrede muligheten for en «grønn korridor» der containere kan sendes uten CO2-utslipp fra avsender i Vesterålen til markedene i Europa. Regionalt forskningsfond (RFF) Nordland har nylig bevilget 350 000 kroner til forprosjektet, som skal ledes av Egga utvikling. Prosjektet eies formelt av det kommunale foretaket Hadsel havn, og har til sammen 14 prosjektdeltakere. 

– Planene om en grønn korridor er i tiden, og passer utmerket med de øvrige planene for Hadsel havn og arbeidet med Stokmarknes miljøhavn, sier driftsleder i Hadsel havn, Anders Jørgensen. Han er glad for at forprosjektet nå kan komme i gang. 

– Havnene våre er i ferd med å bli viktige kraftsentra for innovasjon og utvikling innen fornybare løsninger. Dette gjelder transport på sjø og land, men også annen næringsutvikling, sier næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe. – I forprosjektet «Grønn korridor» har vi fått med prosjektdeltakere fra hele verdikjeden for godstransport på land. Da øker sjansen for å komme videre til et hovedprosjekt, og at løsningene som utvikles faktisk blir tatt i bruk, sier han. 

Prosjektet skal i første omgang utrede muligheter for grønn landtransport, og da skal både batteri, og hydrogen vurderes. Forprosjektet vil imidlertid også kunne avdekke behovet for andre energibærere, eksempelvis biogass. Prosjektleder i Egga utvikling, Kine Solbakken, vil kartlegge de teknologiske mulighetene som en del av prosjektet.

– Lettere lastebiler på batteri er allerede på markedet, og brukes på kortere strekninger. Lastebiler med større lastekapasitet og lengre rekkevidde kommer på markedet de nærmeste årene. Da blir strekninger som Hadsel-Narvik fort aktuell for elektrifisering. Lastebiler på hydrogen er ikke kommet like langt, men også her går utviklingen raskt. «Grønn korridor» vil gi prosjektdeltakerne kunnskap om hva som kan gjøres på kort og lang sikt, og i hvilket omfang, sier Solbakken. 

Prosjektdeltakerne er Hadsel havn, Hadsel kommune, Narvik havn, Trollfjord nett, Nordkraft prosjekt, Narvik hydrogen, Statens vegvesen, REMA distribusjon, Nordlaks produkter, Eviny elektrifisering, Grønt landtransportprogram, Nasjonalt program for leverandørutvikling, UiT/ArcLog og Egga utvikling. 

 

Kontakt info:

Kine Solbakken, Egga utvikling tlf  481 26 877

Anders Jørgensen, Hadsel havn tlf 911 61 172

Daniel Sowe, Hadsel kommune, tlf 971 92 844

 

Tip a friendTips en venn