Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 18. mai 2021 kl. 13:34

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30)

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Serviceerklæringer for pleie- og omsorgstjenesten

Serviceerklæringene for pleie- og omsorgstjenesten ble revidert i kommunestyret 18.2.2021. Hovedhensikten med serviceerklæringene er å informere brukere/pårørende om hva de kan forvente av kommunens  pleie- og omsorgstjenester. Serviceerklæringer skal gi en beskrivelse av nivå og kriterier for tjenestene.

 

Tjenestekontoret for omsorgstjenestene mottar og behandler alle søknader som gjelder pleie- og omsorgstjenester. Vedtak fattes etter til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer.

I sin saksbehandling plikter tjenestekontoret å foreta en individuell helhetsvurdering av brukers hjelpebehov. Et vedtak kan derfor overstyre en serviceerklæring. Dette betyr at det enkelte ganger vil bli gitt tjenester som avviker fra kriterier/standarder i kommunens gjeldende serviceerklæringer. Du kan lese dokumentet med alle serviceerklæringene her.

 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME