Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. Den som vil gjøre seg næring
av å drive et serveringssted har ansvaret for å påse at det er gitt serveringsbevilling før
stedet åpnes for publikum. Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført etablererprøven.

Vandelskrav
Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må
ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen og skatte-,
avgifts- og regnskapslovgivningen.

Overdragelse av serveringsvirksomhet
Ved overdragelse av serveringssted faller serveringsbevillingen bort såfremt det ikke
søkes om ny bevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Dersom søknad om serveringsbevilling er sendt kommunen innen 30 dager etter at det
ble inngått avtale om overdragelse, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil
søknaden er avgjort av kommunen.

Lovhjemmel
Serveringsloven

Kontaktperson:
Nataliia Shkrebeta

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME