Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Sentrumsplanen ute til 2.gangs høring

Fsi

Den nye sentrumsplanen legger opp til at Stokmarknes sentrum i større grad skal bli et gå-sentrum fremfor et bil-sentrum. Markedsgata skal bli miljøgate og i disse dager starter man forarbeidet for en slik gate der trafikksikkerhet, miljø og estetikk blir sentrale elementer.

2016-10-17

Mer av biltrafikken skal ned i Havnegata. Markedsgata skal rendyrkes som handle- og vrimlegate der folk kan treffes og oppholde seg. Slik måte å gjøre det på i forhold til sentrumsgater er en sentral trend vi ser både i store og små byer. Så også at de myke trafikantene prioriteres før bilistene. I tillegg blir det laget en form- og byggeskikkveileder som skal bidra til bedre, og penere bygg. Og vi skal ta vare på viktige bygg som sier noe om historien og identiteten vår. Dersom nye bygg skal settes opp til bolig eller eksisterende bygg oppgraderes til det samme vil det bli stilt klare krav til minimum uteoppholdsareal – dette er spesielt viktig for barn og unge. Det innføres også miljøkrav i forhold til støy og luftforurensing – samt at det innføres et nytt skiltregime som sier noe om fasadeskilt og reklameinnretninger.
Det legges opp til rundkjøring i krysset Fv82/Ranværingsgata for å høyne trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Videre ønskes dagens bussruter beholdt.

Høringsperioden er satt til 29/9-2016 – 11/11-2016.

Du kan lese mer om saken ved å trykke denne linken

Medvirkningstiltak:

  • Kommunen vil ha åpent plankontor i Stokmarknes Vel sine lokaler lørdag 29/10 og lørdag 5/11 fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Borgerne får da anledning til å komme innom med spørsmål og innspill. Stokmarknes Vel står for serveringen.
  • Det vil bli avholdt folkemøte for alle Onsdag 12/10 kl. 19:00 i kommunestyresalen på rådhuset.
  • Lag/ foreninger og næringsliv har anledning å bestille eget møte dersom dette ønskes. Ta kontakt med spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen for avtale.
  • Foruten dette kan du gi direkte innspill pr. brev eller epost til Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes, epost: postmottak@hadsel.kommune.no Merk innspillet med «Sak 2013/1789»

 

Tip a friendTips en venn