Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Skjenking servering alkohol

Salg og skjenking av alkohol/Kunnskapsprøve

Alle må ha kunnskapsprøve for å selge og/eller servere alkohol.

Styrer og stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått offentlig kunnskapsprøve i alkoholloven. Det er en egen prøve for salg, og en egen prøve for skjenking.  Alkoholloven har følgende bestemmelse i § 1-7: "Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den."

I forskrift til alkoholloven § 5-1 står det: "Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i dette kapitlet."

Den som skal ta kunnskapsprøven, må på forhånd ha satt seg godt inn i bestemmelsene i alkoholloven og forskriftene til loven og annet som følger av loven. Kommunen arrangerer ikke kurs, bare selve prøven. Prøvekandidaten må selv skaffe seg det man trenger av lover, forskrifter m.m. for å forberede seg til prøven.

Prøven skjer i form av flervalgsprøve som er forskjellig for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Den består av 30 spørsmål, og man må ha minst 24 riktige for å bestå.  Om du stryker første gang kan du ta den om igjen så mange ganger du trenger for å bestå. Du må betale nytt gebyr for hver gang du tar prøven.

Består man prøven, får man et "kunnskapsbevis" på bestått prøve. Dette kunnskapsbeviset gjelder "for alltid", og i hele Norge.

Alle kommuner er forpliktet til å holde kunnskapsprøver i alkoholloven. I § 5-2 i forskrift til alkohollven står det: "Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling."

Den som ønsker å ta kunnskapsprøven, kan derfor henvende seg til sin bostedskommune, eller en hvilken som helst annen kommune.

I Hadsel kommune er dette organisert under servicetorget. Ta kontakt kontakt med saksbehandler Nataliia Shkrebeta eller Atle Nielsen for å avtale tidspunkt eller ytterligere informasjon.

Gebyr for kunnskapsprøve i alkoholloven og i serveringsloven, se under fanen "Priser og gebyrer" nedenfor. 

Søknader for salg og servering av alkohol finnes under fanen "Søknader" nedenfor.

Reglement for tildeling av salgs- og skjenkebevilling finnes nedenfor under fanen "dokumenter".

Lovhjemmel: Alkoholloven
Alkoholforskriften: Alkoholforskrift

Kontaktperson: Nataliia Shrebeta

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME