www.hadsel.kommune.no

Bilde av rød lyng

Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste gir bistand til mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser og/eller mennesker som er i en vanskelig livssituasjon. Vi har som hovedoppgave å være støttespillere og samtalepartnere. Målsetningen er å fremme tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Henvisning til rus og psykisk helsetjeneste sendes til tjenestekontoret for omsorgstjenester.

Psykisk helsetjeneste har kontor både på Melbu og Stokmarknes.

Kontaktinformasjon til ambulerendet tjeneste i rus- og psykisk helsetjeneste        

Hilde Gunn Vaseli, avdelingsleder tlf. 901 87 177
Elisabet tlf. 417 04 456
Jörg (er også utekontakt) tlf. 975 13 017
Mariann tlf. 954 39 333
Rebecca tlf. 906 41 241
Roar (driver også kafe1) tlf. 475 19 145
Therese tlf. 909 23 537

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME