Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Redusert foreldrebetaling SFO 2020/21

Slik søker du
Foresatte kan nå søke om redusert foreldrebetaling for elever i 1. og 2. klasse i kommunal SFO.  Søknaden leveres i Visma Flyt skole – ikke appen men i nettversjonen med innlogging via ID-porten.
 
Når søknad er ferdig behandlet av kommunen vil dere som har digital post motta vedtaket her, andre får brev levert med posten. Dersom du trenger hjelp til å søke, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.
Ordningene gjelder fra 1. august 2020 for familier eller husholdninger som har lav inntekt. En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO.
 
Eksempler på inntektsgrenser for å få rett til redusert foreldrebetaling:
Type plass
sats pr mnd
pr år
 Inntektsgrense for å
få reduksjon
Hel plass
2591
28 501
 kr       475 016
Halv plass
1892
20 812
 kr       346 866
Kort tilbud
1262
13 882
 kr       231 366
Minitilbud
910
10 010
 kr       166 833
 
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for det aktuelle skoleåret.
 
Husholdningens innntekt
Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.
En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.
 
Dokumentasjon
Skattemelding for 2019 skal legges ved søknaden. 
Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.
 
Søknadsfrist skoleåret 2020/21
Søknader behandles fortløpende etter at nødvending dokumentasjon er sendt inn.
For søknader levert med gyldig dokumentasjon innen 15.11.2020 gjelder vedtak med tilbakevirkende kraft fra 1. august og til 31.08.21. Der søknad og nødvending dokumentasjon er levert etter 15.11.20 vil  vedtaket gjelde fra første i måneden etter mottatt dokumentasjon og ut skoleåret.
 
Endringer i inntekt
Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.