www.hadsel.kommune.no

SFO Sandnes

Redusert foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen

Hadsel kommune skal snart i gang med redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen for 1. og 2. årstrinn. Her får du informasjon om søknadsprosessen. (Bilde fra SFO på Sandnes skole.)

Kunnskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift til opplæringsloven, som innebærer redusert foreldrebetaling for SFO. Det vil si at Hadsel kommune snart skal i gang med redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO).

Vi venter på at det skal legges til rette for søknadsprosessen i Visma flyt skole – det vil si at foresatte kan søke på redusert foreldrebetaling gjennom nettsiden til SFO når dette blir klart. Vi forventer at dette skal være på plass i slutten av august. Vi vil informere på hjemmeside og Facebook, samt at den enkelte SFO vil ha oppslag om dette i sine lokaler, når vi er klare for å motta søknader.

Ordningen gjelder fra og med 1. august 2020 og vil ha tilbakevirkende kraft i 2020. Det betyr at du som ønsker å søke må betale fakturaen fra SFO for august som normalt ved forfall. Dersom du oppfyller vilkårene for redusert foreldrebetaling, vil dette komme til fratrekk på senere faktura.

Her kan du lese mer om vilkårene for redusert foreldrebetaling.

Dersom du har spørsmål kan disse rettes på epost til hilde.ongstad@hadsel.kommune.no.

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME