Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Redegjørelse vedrørende utbruddet på Hurtigruten

2020-08-03

I lys av utviklingen rundt koronautbruddet på MS "Roald Amundsen", og ettersom det har kommet innsynsforespørsler knyttet til saksgangen i kommunen, ønsker Hadsel kommune, ved kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin og smittevernlege Martin L. Drageset, å komme med følgende redegjørelse:

En person hjemmehørende i Hadsel gikk av MS "Roald Amundsen" i Tromsø på morgenen fredag 24. juli, etter å ha vært ombord siden 17 .juli. Hen fikk symptomer forenlig med covid-19 på morgenen søndag 26. juli. Test ble utført mandag 27 .juli.

På ettermiddagen tirsdag 28. juli mottok vi melding om positivt prøvesvar. Pasienten ble da kontaktet av lege og isolert. Initiell smittesporing ble gjort for perioden mellom 48 timer før symptomdebut og frem til isolasjonstidspunkt. Sporingen tilsa at eventuell smitte fra vår pasient var under kontroll.

Onsdag 29. juli på morgenen ble det gjennomført nøyere kartlegging av pasientens bevegelser. Det forelå etter denne prosessen ikke mistanke om at pasienten hadde vært en smittefare for andre enn de nærkontaktene som vedkommende allerede hadde identifisert selv, og som hen hadde vært i kontakt med etter hjemkomst.

Vår neste oppgave var å se på hvor pasienten selv kunne ha blitt smittet. Vi anså det som svært sannsynlig at pasienten ble smittet ombord på ett av de to hurtigruteskipene vedkommende hadde tatt på reisen. Inkubasjonstiden for covid-19 er mellom én og fjorten dager. Pasienten var ombord på Hurtigruten fra dag fem til dag tolv av de fjorten dagene før symptomdebut. Inkubasjonsperioder på over ni dager og under to dager anses som relativt sjeldne.

Som resultat av dette anså vi det som nødvendig og naturlig å kontakte MS "Roald Amundsen" og informere om et sannsynlig, pågående utbrudd av koronasmitte ombord. Smittevernlege Martin L. Drageset stod for kommunikasjonen med Hurtigruten og FHI, i nær dialog med kommuneoverlegen.

Drageset refererte hele pasientens sykdomsforløp til følgende personer i Hurtigruten: Kapteinen på MS "Roald Amundsen", en skipslege på turen 17.-24., en skipslege på turen 24.-31, en kommunikasjonrådgiver i Hurtigruten og Officer of hygiene på turen 24.-31. 

Det ble formidlet utvetydig til alle disse personene at vårt klare råd var å snarest mulig varsle alle passasjerer på begge turer. Dette rådet ble også formidlet til FHI per telefon og epost. FHI støttet dette rådet.

Ut fra omstendighetene ville det være potensielt identifiserende for vår pasient dersom vi spesifiserte hvor hen hadde vært på reise. Det var derfor ønskelig at Hurtigruten gikk ut på generell basis med varsel om smitte ombord, heller enn at vi som helsepersonell og ansvarlige for å best mulig ivareta denne enkeltpasientens personvern gikk ut med spesifikk info om hens situasjon. Som fremgår av de utsendte dokumentene var kapteinen og den ene legen først positive til å informere offentlig. 

Noe senere på dagen kom det kontrabeskjed fra Hurtigruten. De var nå uenige i at vår pasient trolig hadde blitt smittet ombord.

Vi formidlet tydelig at vi var uenige i dette, og at vi anså sannsynligheten for at vår pasient var smittet andre steder enn Hurtigruten som svært liten, om enn teoretisk mulig. 

Vi etterkom likevel Hurtigrutens klare anmodning om å ikke involvere dem på noen som helst måte i vår kommunikasjon rundt saken. Dette gjorde vi dels ettersom vi ikke hadde noen hjemmel til å pålegge Hurtigruten tiltak, og ettersom smittefaren var varslet de korrekte kanaler, og dels de personvernhensyn som er nevnt over.

Da denne saken nå skal undersøkes av politiet, understreker vi at vi ikke kommer til å kommentere nærmere om kommunikasjonen med Hurtigruten ut over det som fremgår av de utleverte epostene.

Tip a friendTips en venn