www.hadsel.kommune.no

Prosjekter

 

Jobbsjansen 

 

Prosjektene skal bidra til å styrke kvalifiseringsarbeidet rettet mot innvandrere i kommunen 

Jobbsjansen er et eget 2 års program for språk- og arbeidsmarkedsopplæring for 
innvandrere som står utenfor arbeidslivet. 

Prosjektstøtten kommer fra IMDi gjennom tilskuddsordningene i 2015 , 2016 , 2017 og 2018.

Formålet med ordningene er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunens integreringsarbeid og øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet.

Ta kontakt med Voksenopplæringa og eller Flyktningetjenesten i Hadsel kommune for mer informasjon.

 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME