www.hadsel.kommune.no

Prøver 2021

Prøvene gjennomføres 4 ganger pr. år.

Påmeldingslister blir lagt ut på Kompetanse Norge på åpningsdagen til hver påmelding. www.kompetansenorge.no

Deltakere som er på skolen kan melde seg på til administrasjonen på skolen.

Norskprøvene er på 3 nivå. Den skriftlige prøven har lytte, lese og skrive. Det kan avlegges delprøve 1, 2 eller hele prøven. 

Pris pr. prøve er 600,- kr. (gratis hvis rett til det er gjeldende) Ta kontakt hvis det er behov for informasjon rundt rett til gratis prøve.

Ved behov for øvingsoppgaver ta kontakt med administrasjonen på skolen og det vil bli sendt kode og tilgang i løpet av kort tid.

A1- A2 skriftlig og muntlig

A2- B1 skriftlig og muntlig

B1- B2 skriftlig og muntlig

Samfunnskunnskapsprøven (norsk eller morsmål)

Statsborgerskapsprøven (norsk)

 

2021

 

 

NORSKPRØVE VÅR 2021

DATOER

 

Påmelding norskprøve vår
 

mandag 18. januar til og med fredag 22. januar

 

Prøveperiode i Norge mandag 8. mars til og med fredag 19. mars

Prøven i Hadsel er 11.03.21

 

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

fra fredag 9. april

 

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vår)

til og med mandag 7. mai

 

 

 

 

NORSKPRØVE SOMMER 2021

DATOER

 

Påmelding norskprøve sommer

onsdag 14. april til og med tirsdag 20. april

 

Prøveperiode i Norge er: tirsdag 18. mai til og med fredag 28. mai

Prøve i Hadsel er 27 og 28.05.2021

 

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

fra tirsdag 22. juni

 

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer)

til og med mandag 20. juli

 

 

 

 

NORSKPRØVE HØST 2021

DATOER 

 

Påmelding norskprøve høst

mandag 23. august til og med fredag 27. august

 

Prøveperiode: mandag 27. september til og med fredag 1. oktober

Prøve i Hadsel er: 28.09.21

 

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

fra tirsdag 26. oktober

 

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve høst)

til og med tirsdag 23. november

 

 

 

 

NORSKPRØVE VINTER 2021

DATOER

 

Påmelding norskprøve vinter

mandag 1. november til og med fredag 5. november

 

Prøveperiode: mandag 6. desember til og med fredag 10. desember

Prøve i Hadsel er 07.12.2021

 

Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post

fra tirsdag 11. januar 2022

 

Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve vinter)

til og med tirsdag 8. februar 2022

 

 

Prøvedatoer for samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven:

Måned

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven

Mars

12.03.2021

12.03.2021

Mai

28.05.2021

28.05.2021

September

27.09.2021

27.09.2021

Desember

06.12.2021

06.12.2021

 

 

 

 

Priser og gebyrer

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME