www.hadsel.kommune.no

Post til kommunen

Skal du levere dokumenter i papirformat eller sende noe til kommunen kan du benytte deg av postkasse som står ved selvbetjeningen i første etasje, denne er låst og sikret så uvedkommende ikke har adgang, denne tømmes hver dag. 

Du kan også sende post pr brev på adresse: 

Hadsel kommune

Rådhusgata 5

8450 Stokmarknes

 

Du kan også sende e-post til postmottak@hadsel.kommune.no, e-post som kommer hit videresendes til riktig vedkommende fortløpende igjennom arbeidsdagen. 

Benytt det digitale servicetorget om du er registrert bruker for å sende dokumenter til saksbehandler du har timeavtale hos, ved å gjøre dette har saksbehandler en mulighet til å forberede seg. 

OBS: 

Ikke send personssensitive dokumenter via digitalt servicetorg eller e-post, disse vil vi heller at du leverer oss i postkassen nede i første etasje, dette er for å sikre at personlige/sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME