Politisk organisasjon

Hadsels politiske landskap er i perioden 2019-23 organisert i et kommunestyre (øverste organ), formannskapet og hovedutvalg for helse og omsorg, oppvekst og teknisk, samt en håndfull andre forskjellige råd og utvalg.