Politisk ledelse

Ordfører: Aina Nilsen, Senterpartiet

Varaordfører: Lena Arntzen, Høyre