Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan – Hadsel kommune

Etter en lang og god prosess er endelig næringsplanen til Hadsel kommune klar til bruk. Nå starter arbeidet med å omsette planen til handling.

Dette dokumentet er en oversikt over hvordan vi ønsker å jobbe for å bli en enda mer attraktiv kommune. Sentrale og bærende elementer i den strategiske næringsplanen er attraktivitet, samarbeid, samhandling og samskaping mellom næringsliv og det offentlige. Det skal satses på å videreutvikle dette, slik at det skapes enda flere positive virkninger for lokalsamfunnet og en gunstig, ønsket og bærekraftig utvikling.

Hadsel kommune ønsker å lykkes med næringsutvikling gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og at kommunens tilrettelegging er så god som til enhver tid mulig, innenfor de rammene vi har til rådighet.

I sum er denne planen er kronologisk liste over de tingene vi tror det er lurt å gjøre for å skape økonomisk vekst i fremtiden. Har du forslag til handlinger som kan bidra til at vi når målene? Ta kontakt med:
daniel.sowe@hadsel.kommune.no

Undersider

Nedlastbar strategisk næringsplan
Bla i strategisk næringsplan