Kart

Karttjenester

Her er en oversikt over offentlige karttjenester som vil dekke det fleste behov for inbyggere i Hadsel kommune.

Regulering- og kommuneplan:

Kart over reguleringsplaner i kommunen kan en finne på Kommunekartet. Inntil videre kan kommunen kontaktes dersom du vil ha informasjon om reguleringsplaner eller reguleringsbestemmelser for din eiendom.

Opplysninger om eiendom, med tilhørende areal, grenser, bygninger, mm:

www.seeiendom.no

Dersom en logger inn ved hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides kan en også her finne ut hvem som er eier av eiendommene.

Spørsmål og svar

Hva bør man gjøre ift eiendom ved dødsfall i nær familie?
Spørsmål og svar om eiendomsskatt
Bygg uten å søke
Radonmåling av utleieboliger
Oversikt over ledige kommunale tomter i Hadsel kommune
Informasjon om krav til geoteknisk vurdering
Dispensasjoner i LNFR-områder
Dette bør du vite om eiendomsgrenser

Søknader

Gravemelding

Priser og gebyrer

Gebyrer eiendom og byggesak

Dokumenter

Veileder for reguleringsplan