Sentrale plandokumenter

Planforslaget er laget og er nå ute på høring t.o.m. 3. mai 2021. Dokumentene kan du lese ved å trykke her.