www.hadsel.kommune.no

Plan for arbeid med psykososialt miljø

Her er lenke til Rundskriv- Elevenes psykososiale miljø, jf kap 9a i opplæringslovens, Hadsel kommune.

Planen ses i sammenheng med den enkelte skoles mobbeplan og ordensreglement.

 

Kommunal overordnet plan for arbeid mot mobbing